Sổ tay tóm tắt công thức giải nhanh Vật lý 12 - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Sổ tay tóm tắt công thức giải nhanh Vật lý 12

Giới thiệu: 

Tác giả: Lê Tiến Hà 

Gồm có: 96 trang

Nội dung: 
Bao gồm toàn bộ các công thức giải nhanh được rút ra từ các công thức truyền thống, qua đó hỗ trợ tối đa thí sinh trong thi cử, ôn luyện. 
Tất cả các công thức xuất hiện trong sách giáo khoa và các công thức kết hợp với nhau, có bài tập ví dụ và bài tập tự luyện có đáp án.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/15CiF9z_XDTeLE4iZj9ncwfeaiEqXgclD/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/15CiF9z_XDTeLE4iZj9ncwfeaiEqXgclD[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done