Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit

                    

Giới Thiệu:
Tác giả: Lê Xuân Sơn
Gồm có: 288 trang
Chuyên đề phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán
Nội Dung:
Sách gồm 3 chương:
Chương 1. Đề cập đến phương trình và bất phương trình dạng đa thức và hữu tỉ
Chương 2. Đề cập đến phương trình và bất phương trình vô tỉ
Chương 3 và Chương 4. Đề cập đến phương trình và bất phương trình mũ và logarit

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1pHC61nUhPVITTi-GnkHnGZ9tu7VXBW9K/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1pHC61nUhPVITTi-GnkHnGZ9tu7VXBW9K[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done