Phương pháp giải nhanh Vật lý 12 - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Phương pháp giải nhanh Vật lý 12

Giới Thiệu:
Tác Giả: Lê Tiến Hà
Gồm có:99 trang
Tổng hợp các phương pháp giải vật lý 12
Nội Dung:
Tài liệu gồm 99 trang tổng ôn lý thuyết, công thức giải nhanh và tuyển chọn các bài tập Vật lý 12 chọn lọc trích từ các đề thi thử Vật lý.

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1eK9gRZ6yqEFXTODdB6Tx0Ojd_yBDP9oB/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1eK9gRZ6yqEFXTODdB6Tx0Ojd_yBDP9oB[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done