Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Vật lí theo chủ đề (Sóng ánh sáng-Lượng tử ánh sáng-Hạt nhân nguyên tử) - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Vật lí theo chủ đề (Sóng ánh sáng-Lượng tử ánh sáng-Hạt nhân nguyên tử)

Giới thiệu: 

Tác giả: Trần Trọng Hưng 

Gồm có: 169 trang 

Cuốn sách Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 theo chủ đề bao gồm: Chương trình Vật lí 12 cơ bản và nâng cao.

Nội dung: 
Gồm có các phần: 
 Sóng ánh sáng 
 -Lượng tử ánh sáng 
-Sơ lược về thuyết tương đối hẹp 
-Hạt nhân nguyên tử, Từ vi mô đến vĩ mô. 
Mỗi chương gồm nhiều bài tương ứng với bài trong sách Giáo khoa Vật lí 12 nâng cao, mỗi bài gồm: 
+Tóm tắt lí luyết 
+Bài tập cơ bản 
+Bài tập đề nghị 
+Hướng dẫn giải và đáp án
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1y-oqp8eguFGW6rf7U7d_Dh60BDqvXZ4S/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1y-oqp8eguFGW6rf7U7d_Dh60BDqvXZ4S[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done