Làm chủ môn hóa trong 30 ngày tập 1 hóa hữu cơ - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Làm chủ môn hóa trong 30 ngày tập 1 hóa hữu cơ

Giới thiệu: 
Tác Giả: Lê Đăng Khương 
Gồm có: 285 trang 
Sách trình bày các kiến thức Hóa hữu cơ có trong chương trình học và thi Trung học phổ thông như: Hidrocacbon, Ancol – phenol, Anđehit – Xeton – Axit cacbonxylic, Este – Lipit, Amin, Polime….
Nội Dung: 
Tương ứng với từng chương, các nội dung kiến thức sẽ được chia theo bố cục 3 phần: tổng hợp lý thuyết, bài tập minh họa, bài tập tự luyện và Mindmap tổng kết kết kiến thức cần nhớ. 
Ngoài ra, sách cũng chú trọng đến việc đưa ra các phương pháp giải nhanh, hướng dẫn cách tư duy, mẹo chọn nhanh đáp án. 
7 chuyên đề được viết trong sách cũng là toàn bộ những kiến thức Hóa hữu cơ có trong chương trình dạy và học Hóa ở trung học phổ thông hiện hành.

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1UeGW3PUKNwmGplG85Msrdd1tNbBq2RXD/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1UeGW3PUKNwmGplG85Msrdd1tNbBq2RXD[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done