(Full) Tài liệu Kính lúp Table giải nhanh Toán trắc nghiệm bằng Casio - Đoàn Trí Dũng - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

(Full) Tài liệu Kính lúp Table giải nhanh Toán trắc nghiệm bằng Casio - Đoàn Trí Dũng

Giới thiệu: 

Tác giả: Đoàn Trí Dũng 

Gồm có: 331 trang 

(Full) Bộ tài liệu kính lúp Table giải nhanh Toán bằng Casio giải Toán của Thầy Đoàn Trí Dũng, tập hợp 11 phần của bộ tài liệu này rất phù hợp cho học sinh thi THPTQG và HS Giỏi trên máy tính cầm tay Casio.

Nội dung: 
Đầy đủ 11 phần của cả bộ tài liệu Kính lúp Table Casio, bao gồm các phần hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay vào giải bài tập Toán. 
Có cả phần bài tập tự luyện có đáp án, đầy đủ các loại bài, có cả loại "Chống Casio".
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1KZrziRKf-TGIHvvKJ4xrwF37pjZMZlXt/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1KZrziRKf-TGIHvvKJ4xrwF37pjZMZlXt[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done