Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Giới thiệu: 

Gồm có: 53 trang 

Bao gồm tất cả các công thức tính nhanh Hóa học được đúc kết từ nhiều năm nay để áp dụng tốt cho thi THPTQG.

Nội dung:
 Đầy đủ tất cả các công thức tính nhanh môn Hóa cả vô cơ lẫn hữu cơ, có ví dụ minh họa kèm theo và có bài tập tự luyện có đáp án. 
Rất phù hợp cho học sinh THPT ôn thi Tốt nghiệp, Đại học, Cao đẳng.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1fUIQt7taxoAX5sEN1r4JgOfSzTYBc5IB/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1fUIQt7taxoAX5sEN1r4JgOfSzTYBc5IB[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done