Bộ tài liệu lý thuyết hay-lạ-khó môn Vật lý - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Bộ tài liệu lý thuyết hay-lạ-khó môn Vật lý

Giới thiệu: 

Tác giả: Nguyễn Thành Nam 

Gồm có: 102 trang 

Đây là bộ đề cương lý thuyết vật lý hoàn thiện và khoa học, hệ thống lại lý thuyết trong chương trình Pro S luyện thi THPT quốc gia 2016 môn vật lý trên Moon.vn. 

Những chuyên đề được biên soạn là những nội dung quan trọng, bám sát chương trình học và cấu trúc đề thi.

Nội dung: 
Gồm có 6 chuyên đề: 
Chuyên đề 1: Dao động cơ học 
Chuyên đề 2: Sóng cơ học 
Chuyên đề 3: Dòng điện xoay chiều 
Chuyên đề 4: Dao động và sóng điện từ 
Chuyên đề 5: Sóng ánh sáng 
Chuyên đề 6: Hạt nhân nguyên tử
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/13-VvqAzuu70dAsDRgHbTpfo8rAn_szJE/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/13-VvqAzuu70dAsDRgHbTpfo8rAn_szJE[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done