Tổng hợp 24 đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa học 2018 - có đáp án - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Tổng hợp 24 đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa học 2018 - có đáp án


Giới thiệu: 

Gồm có: 97 trang 

 Trọn bộ 24 mã đề thi THPTQG 2018 môn Hóa học có kèm theo đáp án.

Nội dung:
Tổng hợp 24 mã đề thi THPT Quốc Gia 2018 bao gồm cả phần đề thi và đáp án ở cuối bộ tài liệu.
Được tổng hợp hoàn chỉnh có thể phục vụ cho việc tham khảo các dạng bài từ dễ đến khó.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1dr87dh3hw74YETDTnEhzSvAuRz9pN3CK/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1dr87dh3hw74YETDTnEhzSvAuRz9pN3CK[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done