Tiếp Cận 23 Phương Pháp Giải Nhanh Hiện Đại Hóa Học - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Tiếp Cận 23 Phương Pháp Giải Nhanh Hiện Đại Hóa Học


                     

Cuốn sách Tiếp Cận 23 Phương Pháp Giải Nhanh Hiện Đại Hóa Học là cuốn sách Hóa Học “đầu tiên” tích hợp đầy đủ, trọn vẹn 23 phương pháp giải nhanh Hóa Học, giúp học sinh phá tan những khó khăn trong việc học và làm bài tập môn Hóa. 

Cuốn sách giúp học sinh Trung bình – khá vẫn có thể ôn luyện và nắm chắc kiến thức, phương pháp giải nhanh bài tập Hóa Học chinh phục 8 điểm trở lên trong bài thi Hóa.

 + Phương pháp 1. Giải bài tập hình vẽ đồ thị 
 + Phương pháp 2. Giải bài tập nhiệt nhôm 
 + Phương pháp 3. Giải bài tập đốt cháy chất hữu cơ 
 + Phương pháp 4. Kim loại phản ứng HNO3 không xác định được sản phẩm khử 
 + Phương pháp 5. Bài toán điều chế Cl2, O2
 + Phương pháp 6. Bài toán AgNO3, phản ứng (Fe2+, Cl-, H+) 
 + Phương pháp 7. Giải bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối 
 + Phương pháp 8. Hỗn hợp Axit Ancol tham gia phản ứng Este hóa 
 + Phương pháp 9. Hoán đổi nguyên tố 
 + Phương pháp 10. Giải bài tập hỗn hợp Este, Ancol, Axit Fomic 
 + Phương pháp 11. Giải bài toán Axit Ancol và Este 
 + Phương pháp 12. Giải bài toán đốt cháy Este mở rộng 
 + Phương pháp 13. Quy đổi giải nhanh bài tập Peptit  
 + Phương pháp 14. Trùng ngưng hóa Peptit 
 + Phương pháp 15. Biện luận xác định khối lượng Peptit 
 + Phương pháp 16. Giải toán Peptit cấu tạo từ Glu, Lys
 + Phương pháp 17. Giải bài tập muối Al, Zn phản ứng dung dịch kiềm 
 + Phương pháp 18. Giải bài toán vô cơ cho %O 
 + Phương pháp 19. Giải bài toán muối Sunfua 
 + Phương pháp 20. Giải bài tập tổng hợp vô cơ hay và khó 
 + Phương pháp 21. Giải bài tập điện phân 
 + Phương pháp 22. Bảo toàn mol liên kết Pi 
 + Phương pháp 23. Bảo toàn mol liên kết Pi hiện đại
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1nR_OCit6isglFoG14bVD129dNT_lGP0l/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1nR_OCit6isglFoG14bVD129dNT_lGP0l[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done