Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập Sinh học - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập Sinh học


Cuốn sách “ Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập Sinh học” được viết bám sát chương trình môn sinh học THPT theo hướng tăng cường rèn luyện các kĩ năng vận dụng trí thức, kĩ năng giải nhanh các dạng bài tập cho học sinh. Trong cuốn sách này chúng tôi đã đưa ra những cách giải độc đáo, ngắn gọn nhất, giúp học sinh dễ dàng hiểu được kiến thức trọng tâm và làm tốt các bài thi trong các kì thi tuyển sinh đại học, chọn lọc học sinh giỏi.

Nội dung của mỗi phần được trình bày theo 3 mục: 
 - Tóm tắc lý thuyết 
 - Các dạng bài tập và phương pháp giải 
 - Bài tập vận dụng và đáp án 
 Hi vọng, cuốn sách này không chỉ là một tài liệu tham khảo hữu ích giúp học sinh tự học mà còn là một tư liệu quý để giáo viên tham khảo sử dụng trong công tác bồi dưỡng và phụ đạo cho học sinh.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1m7ZAL1LDhq8MpaXtLESxiDziMR9-KNWd/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1m7ZAL1LDhq8MpaXtLESxiDziMR9-KNWd/preview[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done