Phương pháp giải các dạng toán khó sinh học 12 - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Phương pháp giải các dạng toán khó sinh học 12


Giới thiệu: 
Tác Giả: Huỳnh Quốc Thành 
Gồm có: 211 trang 
Cuốn sách hệ thống lại tất cả các kiến thức và kỹ năng giải bài tập sinh học , hệ thống hóa lại các chương trình về mặt bài tập mặc khác giới thiệu các bài tập khó cũng như giới thiệu cách giải các bài tập đó tác giả biên soạn cuốn sách Phương pháp giải các dạng toán khó sinh học 12
Nội dung cuốn sách bao gồm : 
 1. cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử 
 2. cơ chế di truyền và biến dị cấp tế bào 
 3. quy luật di truyền Menden 
 4. quy luật tương tác gen

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1q-z1cH6WhjkHW61PLSKL0XEMP5KsWmEG/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1q-z1cH6WhjkHW61PLSKL0XEMP5KsWmEG[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done