Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hình học 11 - Lê Hồng Đức - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hình học 11 - Lê Hồng Đức


Cuốn sách này được biên soạn nhằm đem tới cho các em những bài tập và phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn Toán Hình học một cách hợp lý và sáng tạo đồng thời đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh.

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/13e5ACR1yyC-X5mXVnZGsqhLFSN3rHvTH/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/13e5ACR1yyC-X5mXVnZGsqhLFSN3rHvTH[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done