Ôn tập môn Sinh học chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Ôn tập môn Sinh học chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia


GIỚI THIỆU: 
Tác giả: Trần Văn Kiên - Lê Đình Trung 
Gồm có: 206 trang 
Cuốn sách Ôn tập môn Sinh học chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia tổng hợp đầy đủ kiến thức sinh học gồm lí thuyết và bài tập
Nội dung:
Cuốn sách gồm 3 phần: 
Phần 1:Di truyền học 
Phần 2:Tiến hóa
Phần 3:Sinh thái học

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1sjOopkLVdAmGf0vn3IMedFTleRF1KWdj/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1sjOopkLVdAmGf0vn3IMedFTleRF1KWdj[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done