Công phá Vật lý - Tăng Hải Tuân - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Công phá Vật lý - Tăng Hải Tuân


Giới thiệu sơ lược: Các nội dung chính:

+ Phụ lục 1. Bổ trợ kiến thức Vật lý 10, 11 
+ Phụ lục 2. Bổ trợ kiến thức Toán 
+ Chương 0. Các phương pháp giải Vật lý 
+ Chương 1-8. Toàn bộ kiến thức Vật lý ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia được hệ thông lại các kiến thức trọng tâm. Phần bài tập được phân dạng cụ thể, phương pháp giải, ví dụ minh họa có lời giải và bài tập tự luyện 
+ Chương 9. Bài tập chuyên đề đồ thị 
+ Chương 10. Chuyên đề thí nghiệm thực hành
+ Chương 11. Đề thi THPT Quốc gia các năm gần đây
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/156QpvhLHFgUVfJ4N8VeK54vPeGQMAWFV/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/156QpvhLHFgUVfJ4N8VeK54vPeGQMAWFV[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done