Tuyển tập dẫn chứng nghị luận xã hội phần 2 tư tưởng đạo lý - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Tuyển tập dẫn chứng nghị luận xã hội phần 2 tư tưởng đạo lý


Tuyển tập dẫn chứng nghị luận xã hội phần 2 tư tưởng đạo lý
Để đoạn văn nghị luận xã hội trở nên sinh động, hấp dẫn, rất cần có hệ thống dẫn chứng thích hợp. Yêu cầu sử dụng dẫn chứng:
1. Dẫn chứng từ thực tế đời sống
2. Xác thực, cụ thể càng có sức thuyết phục cao.
3. Tránh kể lể dài dòng mà thuật lại một cách ngắn gọn từ 1 - 2 câu.
4. Nhấn mạnh thông điệp ý nghĩa từ dẫn chứng.
5. Khi liên hệ với thực tế, người viết cần có thái độ chân thành và nghiêm túc.


Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done