Tài Liệu Tổng Hợp FREE - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Tài Liệu Tổng Hợp FREE


Tài Liệu Tổng Hợp FREE


1. Anh 

- 17 để thi thử THPTQG có giải chi tiết: http://bit.ly/2nNWF93
- Chinh phục bài tập điền từ tiếng anh http://bit.ly/2Eruozs
- Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm anh http://bit.ly/2nQTjCf

2. Văn 

- Tóm tắt toàn bộ tác phẩm 11,12: http://bit.ly/2BKDJ4D
- Công phá ngữ văn http://bit.ly/2EKcWE4
- Lý thuyết NLXH http://bit.ly/2FPIYht

3. Toán 

- Bộ đề thi thử có lời giải chi tiết http://bit.ly/2EOr27G
- Ôn toán theo từng chuyên đề http://bit.ly/2FTa4Ex
- Thủ thuật giải nhanh đề trắc nghiệm toán http://bit.ly/2EaocZv

4. Lý 

- Tóm tắt tất cả lý thuyết môn Lý http://bit.ly/2EoFO7f
- Bài tập cơ bản http://bit.ly/2BYV6KL
- 50 câu giao động có lời giải http://bit.ly/2BhdgKK

5. Hóa 

- Bài tập tới đích 8đ http://bit.ly/2BK9efl
- DÙng casio giải nhanh trắc nghiệm hóa http://bit.ly/2nH1z8z
- 36 đề thi hóa có đáp án http://bit.ly/2C03tpm

Comment "Yes" để ủng hộ Page up tài liệu FREE thường xuyên nhé.!


Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done