Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa Học phục sẽ giúp các bạn thí sinh rút ngắn thời gian giải các bài trắc thi trắc nghiệm Hóa học trong đề thi THPT quốc gia 2017 cũng như trong các đề kiểm tra trắc nghiệm Hóa học. Tài liệu sẽ cung cấp cho các bạn các công thức, các mẹo nhanh khi làm trắc nghiệm môn Hóa phần hữu cơ và vô cơ. Mời các bạn tham khảo.

I. PHẦN VÔ CƠ:
1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:
nkết tủa = nOH- – nCO2
(Đk: nktủa < nCO2)
2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:
 • nCO3- = nOH- – nCO2
 • So sánh với nBa2+ hoặc nCa2+ để xem chất nào phản ứng hết
(Đk: nCO3- < nCO2)
3. Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được lượng kết tủa theo yêu cầu:
 • nCO2 = nktủa
 • nCO2 = nOH- – nktủa
4. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:
 • nOH- = 3nktủa
 • nOH- = 4n Al3+ – nktủa
5. Tính Vdd HCl cần cho vào dd Na[Al(OH)]4 (hoặc NaAlO2) để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:
 • nH+ = nktủa
 • nH+ = 4nNa[Al(OH)]4- – 3nktủa
6. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:
 • nOH- = 2nktủa
 • nOH- = 4nZn2+ – 2nktủa
7. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng H2SO4loãng giải phóng H2:
msunfat = mh2 + 96nH2
8. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl giải phóng H2:
clorua = mh2 + 71nH2
9. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng H2SO4 loãng:
msunfat = mh2 + 80nH2SO4
10. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng dd HCl:
mclorua = mh2 + 27,5nHCl
11. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ:
mclorua = mh2 +35, 5nHCl
12. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2:
mMuối = mkl + 96nSO2
13. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2, S, H2S:
mMuối = mkl + 96(nSO2 + 3nS + 4nH2S)
14. Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp các kim loại:
nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4NO3
Lưu ý:
 • Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.
 • Giá trị nHNO3 không phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp.
 • Chú ý khi tác dụng với Fe3+ vì Fe khử Fe3+ về Fe2+ nên số mol HNO3 đã dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo công thức trên. Vì thế phải nói rõ HNO3 dư bao nhiêu %.
15. Tính số mol H2SO4 đặc, nóng cần dùng để hoà tan 1 hỗn hợp kim loại dựa theo SO2duy nhất:
nH2SO4 = 2nSO2
16. Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được khi cho hỗn hợp các kim loại tác dụng HNO3 (không có sự tạo thành NH4NO3):
mmuối = mkl + 62(3nNO + nNO2 + 8nN2O + 10nN2)
Lưu ý:
 • Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.
 • Nếu có sự tạo thành NH4NO3 thì cộng thêm vào mNH4NO3 có trong dd sau phản ứng. Khi đó nên giải theo cách cho nhận electron.
 • Chú ý khi tác dụng với Fe3+, HNO3 phải dư.
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp
Link tải về : Download


Hướng dẫn : Chọn Tôi không phải người máy > xác nhận hình anh captcha theo yêu cầu > Xác minh > Click here To continue > Chờ 7S > GET LINK
nhấn vào ô “Get link”  hoặc xem hướng dẫn ở đây Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done