TÀI LIỆU + 7 MÔN THI THPT QUỐC GIA - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

TÀI LIỆU + 7 MÔN THI THPT QUỐC GIA

TẢI VỀ KHO SÁCH ÔN THI ĐẠI HỌC TÀI LIỆU + 7 MÔN THI THPT QUỐC GIA

BT vật lí nâng cao 11
BT hóa nâng cao 11

lớp 12
Phần 1 Bài giảng trực tuyến free PENC 2016

1. Toán thầy phương hocmai

PEN I thầy Tùng + Tuấn
PEN M thầy Tuấn


2. Hóa thầy Ngọc hocmai

 Làm chủ môn hóa trong vòng 30 ngày LĐK
hữu cơ
khóa bổ trợ


3. Sinh thầy Thịnh Nam bên moon.vn
3.1 Chinh phục cơ chế di truyền và biến dị - Thịnh Nam

4. Lí thầy Hùng bên hocmai

4.1 Lí thầy Hà và thầy Tùng,

4.2 lí thầy Chu Văn Biên

5. Anh văn cô Phương moon.vn

6. Văn cô Trịnh Thu Tuyết hocmai.vn
  
Khóa luyện đề toán Moon.vn thầy Đăng Việt Hùng
 Bí mật đề thi đại học quốc gia môn hóa

Bộ đề tặng kèm MegabookDUC HOSTING

Phần 2 tài liệu

Phần 3 tài liệu liên quan và nâng cao


Dành cho các bạn muốn ôn các câu khó phần toán:
PT-BPT
OXY
Thầy Đặng Việt Hùng Moon

3 câu phân loại khóa 24h chiến thắng 3 câu phân loại thầy Đoàn Trí Dũng - Hà Hữu Hải
Casio Vật lý thầy Phạm Văn Tùng hocmai.vn

Loại bỏ 50% đáp án nhiễu


Phan 4 sach dai hocShare with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done