HÓA HỌC HỮU CƠ - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

HÓA HỌC HỮU CƠ

Tải về kho tài liệu HÓA HỌC HỮU CƠ ôn thi đại học luyện thi thpt Quốc Gia môn Hóa Học

 1. Bí mật đề thi đại học: Amin - Aminoaxit - Peptit - Protein download xem trực tuyến
 2. Bài tập Amin - Aminoaxit - Peptit - Protein download xem trực tuyến
 3. [WORD] Bài tập hợp chất hữu cơ có chứa Nito download xem trực tuyến
 4. Bài tập trắc nghiệm Este download xem trực tuyến
 5. [WORD] Chuyên đề Amin download xem trực tuyến
 6. Bài tập trắc nghiệm Hóa hữu cơ 12 (Este - Lipit - Cacbohidrat - Amin - Aminoaxit - Peptit) download xem trực tuyến
 7. Bí mật đề thi đại học: Axit cacboxylic - Este - Lipit download xem trực tuyến
 8. Bí mật đề thi đại học: Andehit - Xeton download xem trực tuyến
 9. Bí mật đề thi đại học: Polime download xem trực tuyến
 10. Kỹ thuật giải nhanh bài toán liên quan tới Andehit - Xeton download xem trực tuyến
 11. [WORD] Bài tập trắc nghiệm chuyên đề Este download xem trực tuyến
 12. Bài toán về Axit - Bazo của Amin, Aminoaxit download xem trực tuyến
 13. Bài toán về Peptit rất khó download xem trực tuyến
 14. [WORD] Đề kiểm tra phần hữu cơ 12 có đáp án download xem trực tuyến
 15. [WORD] Trắc nghiệm Este - Lipit download xem trực tuyến
 16. [WORD] Bài tập trắc nghiệm chương Este - Lipit download xem trực tuyến
 17. Hướng dẫn giải một số bài peptit khó download xem trực tuyến
 18. Kiến thức cơ bản về Peptit download xem trực tuyến
 19. Một câu Hóa hữu cơ rất hay trong đề thi thử Nguyễn Trãi lần 1 download xem trực tuyến
 20. Danh pháp hợp chất hữu cơ toàn tập download xem trực tuyến
 21. Phương pháp Đồng đẳng hóa giải bài toán Peptit download xem trực tuyến
 22. Phương pháp giải một số bài toán Ancol, Axit, Este - Doãn Trung Kiên download xem trực tuyến
 23. Tài liệu chuyên đề hóa hữu cơ download xem trực tuyến
 24. Tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ download xem trực tuyến
 25. [WORD] Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hữu cơ 12 Học kỳ 1 download xem trực tuyến

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done