Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 - Đào Đăng Đạt (Phần 2: Hình học và bài toán thực tế) - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 - Đào Đăng Đạt (Phần 2: Hình học và bài toán thực tế)


Giới Thiệu
Tên tài liệu: Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 (Phần 2: Hình học và bài toán thực tế)
Tác giả: Đào Đăng Đạt
Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán
Năm phát hành: 2017
Số trang: 899
Giới thiệu sơ lược: Phần tiếp theo của cuốn Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 - Đào Đăng Đạt (Phần 1: Đại số và Giải tích)
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/0BwW30n2Pa_8FOXJNblE0TFpQeE0/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/0BwW30n2Pa_8FOXJNblE0TFpQeE0/view[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done