Phương pháp quy đổi giải bài toán hóa học hữu cơ - Võ Minh Ngọc - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Phương pháp quy đổi giải bài toán hóa học hữu cơ - Võ Minh Ngọc

Giới Thiệu
Tên tài liệu: Phương pháp quy đổi giải bài toán hóa học hữu cơ
Tác giả: Võ Minh Ngọc
Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Vẻ đẹp của quy đổi Hóa học, Chuyên đề Hóa học hữu cơ
Năm phát hành: 2017
Số trang: 62
Giới thiệu sơ lược:
Tài liệu gồm 3 phần chính:
Phần một: Các kĩ thuật quy đổi hỗn hợp hữu cơ phức tạp. Các kĩ thuật này bao gồm: Đồng Đẳng Hóa, Thủy Phân Hóa, Hiđro Hóa và Ankan Hóa
Phần hai: Các bài toán tổng hợp. Phần này bao gồm một số bài toán đòi hỏi sự vận dụng cao.
Phần ba: Bài tập tự luyện. Đây sẽ là những thử thách thú vị giành cho các bạn.[linkxem]https://drive.google.com/file/d/0BwW30n2Pa_8FRWZkbmU0ZGVXT1k/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/open?id=0BwW30n2Pa_8FRWZkbmU0ZGVXT1k[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done