Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học môn Hóa học - Lê Đăng Khương - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học môn Hóa học - Lê Đăng Khương


Giới Thiệu
Tên tài liệu: Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học môn Hóa học
Tác giả: Lê Đăng Khương
Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học
Năm phát hành: N/A
Số trang: 115
Giới thiệu sơ lược:
1. Khoảng 2-3 năm đề thi sẽ lặp lại một lần, có thể là ý tưởng có thể là thay số để ra bài mới có thể là hỏi theo cách khác.
2. Không quá 50% đề các năm trước lặp lại. Điều này đảm bảo tính mới và tính kế thừa trong đề thi.
3. Những bài lặp lại là những bài cốt lõi. Nắm chắc các dạng đó là đã làm được 80% đề thi rồi.[linkxem]https://drive.google.com/file/d/0BwW30n2Pa_8FYkdnYlcwUmJQRFk/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/open?id=0BwW30n2Pa_8FYkdnYlcwUmJQRFk[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done