Lý thuyết Hóa học cô đọng trong 300 câu hỏi trắc nghiệm - Vũ Ngọc Huyền - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Lý thuyết Hóa học cô đọng trong 300 câu hỏi trắc nghiệm - Vũ Ngọc Huyền

Giới Thiệu
Tên tài liệu: Lý thuyết Hóa học cô đọng trong 300 câu hỏi trắc nghiệm
Tác giả: Vũ Ngọc Huyền
Nội dung chính: Tài liệu ôn tập lý thuyết Hóa học
Năm phát hành: 2017
Số trang: 39
Giới thiệu sơ lược: Tài liệu gồm 300 câu trắc nghiệm lý thuyết Hóa học có đáp án và hướng dẫn làm bài[linkxem]https://drive.google.com/file/d/0BwW30n2Pa_8FZVViY1RDNGJLNDA/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/open?id=0BwW30n2Pa_8FZVViY1RDNGJLNDA[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done