Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học - Vũ Anh Tuấn - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học - Vũ Anh Tuấn

Giới Thiệu
Tên tài liệu: Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học
Tác giả: Vũ Anh Tuấn (Chủ biên), Vương Minh Châu
Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học
Năm phát hành: 2016
Số trang: 211
Giới thiệu sơ lược: Sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam phát hành
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/0BwW30n2Pa_8FZ2h0UDJFdGszN0k/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/0BwW30n2Pa_8FZ2h0UDJFdGszN0k/view[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done