Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11 - Nguyễn Trường, Quách Long, Hoàng Hương - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11 - Nguyễn Trường, Quách Long, Hoàng Hương

Giới Thiệu
Tên tài liệu: Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11
Tác giả: Nguyễn Trường, Quách Long, Hoàng Hương
Nội dung chính: Tài liệu bồi dường HSG môn Hóa học lớp 11
Năm phát hành: N/A
Số trang: 330
Giới thiệu sơ lược: Sách gồm các bài Toán hay và khó dành để bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/0BwW30n2Pa_8FYk9UUTA2eFBpR0E/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/open?id=0BwW30n2Pa_8FYk9UUTA2eFBpR0E[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done