Bí mật đề thi Đại học kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học - Phần 2: Hữu cơ - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Bí mật đề thi Đại học kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học - Phần 2: Hữu cơ


Giới Thiệu
Tên tài liệu: Bí mật đề thi Đại học kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học - Phần 2: Hữu cơ
Tác giả: N/A
Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học
Năm phát hành: 2016
Số trang: 172
Giới thiệu sơ lược: Cuốn sách này gồm 7 phần, chứa tất cả các chiều hướng ra đề thi, các cách xử lý và giải quyết nhanh một bài toán, dễ học và dễ hiểu
+ Phần 1: Hydrocacbon (Ankan + Anken + Ankin + Ankadien + Benzene)
+ Phần 2: Dẫn xuất Halozen + Rượu + Hợp chất phenol
+ Phần 3: Andehit + Xeton
+ Phần 4: Axit + Este + Lipit
+ Phần 5: Amin + Amino Axit + Peptit + Protein
+ Phần 6: Cacbonhydrat
+ Phần 7: Polime[linkxem]https://drive.google.com/file/d/0BwW30n2Pa_8FQVpVVGZJMDBQclE/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/open?id=0BwW30n2Pa_8FQVpVVGZJMDBQclE[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done