Bài tập lý thuyết và thực nghiệm Hóa học - Cao Cự Giác (Tập 1 - Hóa học Vô cơ) - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

Bài tập lý thuyết và thực nghiệm Hóa học - Cao Cự Giác (Tập 1 - Hóa học Vô cơ)

Giới Thiệu
Tên tài liệu: Bài tập lý thuyết và thực nghiệm Hóa học (Tập 1 - Hóa học Vô cơ)
Tác giả: Cao Cự Giác
Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Chuyên đề Hóa học vô cơ
Năm phát hành: N/A
Số trang: 286
Giới thiệu sơ lược: Nội dung cuốn sách bao gồm:
+ Bài tập lý thuyết: Lý thuyết Hóa học được trình bày dưới dạng bài tập, đòi hỏi người giải phải biết giải thích, so sánh, chứng minh và viết các phương trình phản ứng để rút ra các kết luận cần thiết mà đề bài yêu cầu
+ Bài tập thực nghiệm: Gắn liền với các phương pháp và kỹ năng làm bài thí nghiệm. Bao gồm bài tập về tổng hơp và điều chế các chất, giải thích và mô tả hiện tượng, phân biệt và nhận biết các chất, tách và tinh chế các chất
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/0BwW30n2Pa_8FNXJYNlg4QlpkckE/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/open?id=0BwW30n2Pa_8FNXJYNlg4QlpkckE[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done