18 đề thi dành cho học sinh trung bình - khá môn Hóa học - Lê Hữu Đông (Tập 1) - Tài liệu ôn thi mới nhất
Tài Liệu Mới
Loading...

18 đề thi dành cho học sinh trung bình - khá môn Hóa học - Lê Hữu Đông (Tập 1)

Giới Thiệu
Tên tài liệu: 18 đề thi dành cho học sinh trung bình - khá môn Hóa học (Tập 1)
Tác giả: Lê Hữu Đông
Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học
Năm phát hành: N/A
Số trang: 53
Giới thiệu sơ lược: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học có đáp án



[linkxem]https://drive.google.com/file/d/0BwW30n2Pa_8FMEU5QW9ieTUzSE0/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/open?id=0BwW30n2Pa_8FMEU5QW9ieTUzSE0[/linktai]

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done